~THÂN GỬI CÁC BẠN SẮP VỀ NƯỚC~

Cảm ơn các bạn đã vất vả làm việc tại Nhật Bản trong thời gian dài.
Chắc chắn là tại Việt Nam, gia đình, bạn bè, người yêu, con cái đang “ngóng dài cổ” chờ bạn trở về từng ngày.

 Trong thời gian làm việc tại Nhật Bản, hàng tháng các bạn đều đã trích 1 khoản từ lương để đóng thuế thu nhập hằng năm (nenkin) theo quy định pháp luật. Khi hoàn thành hợp đồng về nước, bạn sẽ được nhận lại 1 phần từ khoản nenkin đã đóng. Và công việc của chúng tôi là giúp bạn hoàn tất các thủ tục hồ sơ để nhận được khoản tiền nenkin này. 

Từ thời điểm chuẩn bị về nước, các bạn sẽ có nhiều điều phải làm để bắt đầu cuộc sống mới tại quê nhà, chúng tôi cảm thấy rất vui vì có thể giúp bạn những điều nhỏ như thế này.
Để biết rõ hơn về các thủ tục và quy trình, các bạn hãy truy cập vào homepage theo đường link dưới đây :
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/sonota-kyufu/dattai-ichiji/20150406.html

Văn phòng luật sư Lao động & An sinh và BHXH TOMBO
Yoshimoto Akihiro

Công ty đồng hợp tác As One
Kamiya Atsushi

PHÉP TÍNH VỀ TIỀN NENKIN ĐƯỢC NHẬN 1 LẦN

Tiền lương (JPY): Thời gian làm việc tại Nhật(Month):

Số tiền dự tính được nhận 1 lần 0 yen

※Trên đây là số tiền tạm tính, sẽ có trường hợp số tiền tạm tính khác với số tiền nhận thực tế.

QUY TRÌNH THỦ TỤC

 ◆ Bạn điền thông tin theo các bước sau

 ◆ Chúng tôi hỗ trợ bạn các bước sau

Chuyển lên trên